Hiển thị

Báo cháy Chungmei

04.3350.9289

Đầu báo nhiệt gia tăng CM - WS19L

Bộ cảm biến nhiệt gia tăng CM-WS19L được thiết kế để nhận biết sự tăng nhiệt độ nhanh chóng hay bất thường của môi trường. Nếu nhiệt độ môi trường tăng lên nhanh chóng.